09106870030

ویلایی سعادت اباد

ویلایی سعادت آباد با تمامی اماکانات

فقط اجاره به خارجی 

دارای امکانات رفاهی هتل 5ستاره ای ویلایی با 2طبقه متراژ2000متر بهتری و یکی از ساختمان های برند در سعادت اباد میباشد و به صورت ماهیانه اجاره داده میشود و کمتر از 3ماه اجاره داده نمیشود.